ЛОЗЯ

Лозята са 8-годишни насаждения, разположени в землището на град Искър. Лозето е на хълмист терен със средна надморска височина от 150-180 м, в близост до горното течение на реката.

Теренът е проветрив, с добро пролетно влагозапасяване, горещи лета и малко валежи по време на узряването на гроздето.

Почвата е типичния за Дунавската равнина излужен чернозем, с отмити в дълбочина карбонати, богата на микро и макроелементи, което при подходящи грижи за лозята е предпоставка за създаване на комлексни и богати на аромати и вкусови качества вина.

При работата в масивите се работи с голяма педантичност и внимание към детайла. Начина на формиране на лозата се подбира спрямо сорта, терена и желания резултат. Извършват се ръчни и механични операции с цел подобряването на качеството на добива. Освен стандартните такива задържително ежегодно се прави филизене и контрол на добива, където е необходимо.

По време на гроздобера ежедневно се проследява степента на зрялост на гроздето, за да се избере точния момент на бране спрямо сорта и резултатите, които искаме да постигнем с него. Бере се ръчно, като при ранните сортове работата започва рано сутрин по тъмно, за да се прибере гроздето максимално охладено от нощта.

Точният момент за бране!